Njegomir, Vladimir, и Zdravko Petrović. 2017. PREDUZETNIŠTVO U OSIGURANJU: ZNAČAJ I PRAVNI PRINCIPI DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA OSIGURAVAČA. Strani Pravni život 61 (1), 109-20. http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/75.