Softić, Edisa, и Mirela Čokić Džinić. 2019. NOTARIJAT U PRAVU PRIVREDNIH DRUŠTAVA BOSNE I HERCEGOVINE I NJEGOVA KOMPARACIJA SA NOTARIJATOM ZEMALJA GERMANSKOG PODRUČJA. Strani Pravni život 63 (3), 119-37. https://doi.org/10.5937/10.5937/spz63-23601.