Lipovčić, Sanja. 2019. INSPEKCIJSKI NADZOR KAO INSTRUMENT BORBE PROTIV FAKTIČKOG RADA U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM PRAVU. Strani Pravni život 63 (3), 107-17. https://doi.org/10.5937/spz63-22550.