Čolović, Vladimir. 2019. KLAUZULA ODSTUPANJA U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU. Strani Pravni život 63 (3), 17-31. https://doi.org/10.5937/spz63-23504.