Manojlović, Dragan, и Vojislav Jović. 2019. IZDAVANJE NAREDBE ZA PRETRES STANA NA OSNOVU OBAVEŠTENJA PRIBAVLJENOG IZ POLICIJSKOG IZVORA (komparativno Istraživanje Iz Adverzijalnog I Kontinentalnog Pravnog Sistema). Strani Pravni život 62 (4), Docent, Univerzitet Megatrend u Beogradu, Pravni fakultet. https://doi.org/10.5937/spz0-20471.