Rabrenović, Aleksandra. 2019. IZAZOVI U POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U CRNOJ GORI. Strani Pravni život 62 (4), 125-41. https://doi.org/10.5937/spz0-20224.