Knežević Bojović, Ana, и Olivera Purić. 2019. OBUKA SUDIJA I PRAVO EU: POGLED NA UPOREDNOPRAVNU I PRAKSU SRBIJE. Strani Pravni život 62 (4), 73-93. https://doi.org/10.5937/spz0-20572.