Jončić, Srđan. 2019. KONFLIKT AUTORITETA SUDSKE VLASTI I NESUDSKIH INSTITUCIJA. Strani Pravni život 62 (4), 51-71. https://doi.org/10.5937/spz0-20371.