Ćorić, Vesna, и Ana Knežević Bojović. 2019. INDIREKTNI PRISTUP ODGOVORNOSTI PRIVREDNIH SUBJEKATA U SVETLU PRAKSE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA. Strani Pravni život 62 (4), 25-37. https://doi.org/10.5937/spz0-20339.