Radonjić, Aleksa. 2019. BIHEVIORALNI PRISTUP NEPOŠTENIM UGOVORNIM KALUZULAMA U POTROŠAČKOM PRAVU EU. Strani Pravni život 62 (4), 7-24. https://doi.org/10.5937/spz0-19828.