Bećirović-Alić, Maida. 2019. PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U UPOREDNOM PRAVU. Strani Pravni život 63 (3), 83-105. https://doi.org/10.5937/spz63-20354.