Misailović, Jovana. 2018. NAKNADA ŠTETE KAO POSLEDICA NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU U PRAVU VELIKE BRITANIJE I REPUBLIKE SRBIJE. Strani Pravni život 62 (3), 197-211. https://doi.org/10.5937/spz1803197M.