Matijević, Milica. 2016. O OSNOVNIM KARAKTERISTIKAMA TUŽBI ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED MASOVNOG UNIŠTAVANјA STAMBENE IMOVINE PO OKONČANјU ORUŽANIH SUKOBA NA KOSOVU I METOHIJI. Strani Pravni život 60 (4), 181-98. http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/57.