Gasmi, Gordana, и Jovan Protić. 2017. EVROPSKI SOCIJALNI MODEL I NEFORMALNI OBLICI ZAPOŠLJAVANJA. Strani Pravni život 61 (4), 41-60. http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/532.