Prlja, Dragan, и Andrej Diligenski. 2011. PRAVNI ASPEKTI NEUTRALNOSTI INTERNET MREŽE. Strani Pravni život 55 (3), 124-40. http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/441.