Lepotić, Biljana. 2018. SAVETODAVNA MIŠLJENJA PREMA PROTOKOLU 16 UZ EVROPSKU KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I PRETHODNE ODLUKE SUDA PRAVDE EVROPSKE UNIJE. Strani Pravni život 62 (2), 141-53. http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/427.