RABRENOVIĆ, A.; RADEVIĆ, R. GRANICE PRAVA NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA U SEKTORU BEZBEDNOSTI – PRIMER CRNE GORE. Strani pravni život, v. 60, n. 3, p. 23-37, 30 set. 2016.