MATIĆ BOŠKOVIĆ, M. UREĐENJE PROCESNIH PRAVA OSUMNJIČENIH I OKRIVLJENIH U PRAVNIM TEKOVINAMA EVROPSKE UNIJE. Strani pravni život, v. 64, n. 1, p. 29-43, 21 abr. 2020.