RABRENOVIĆ, A. FEJSBUK, ZAŠTITA PODATAKA I SUDSKA PRAKSA. Strani pravni život, v. 62, n. 3, p. 255-259, 24 out. 2018.