ĐORĐEVIĆ, M. POMILOVANJE – UPOREDNOPRAVNI OSVRT. Strani pravni život, v. 62, n. 3, p. 163-180, 24 out. 2018.