VUKASOVIĆ, P. Amerika i Rim – ima li osnova za analogiju?. Strani pravni život, v. 52, n. 1, p. 32-61, 30 jun. 2008.