DILIGENSKI, A.; PRLJA, D. ZAŠTITА AUTORSKIH PRAVA U DIGITALNOM SVETU. Strani pravni život, v. 61, n. 1, p. 35-49, 31 jan. 2017.