POPOVIĆ, I. ZAKONI O IZVRŠNOM POSTUPKU U BOSNI I HERCEGOVINI: USKLAĐENOST SA EVROPSKIM STANDARDIMA O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA. Strani pravni život, v. 61, n. 4, p. 253-266, 31 dez. 2017.