RANALDI, V. OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU I PROFESIONALNIH BOLESTI: REGULATIVA I PRAKSA EU. Strani pravni život, v. 61, n. 4, p. 157-168, 31 dez. 2017.