MIJATOVIĆ, M. AGENCIJE ZA FORMULISANJE – METODI RADA I ARADNJA SAVREMENIH SUBJEKATA HARMONIZACIJE MEĐUNARODNOG TRGOVINSKOG PRAVA. Strani pravni život, v. 62, n. 2, p. 169-183, 18 jul. 2018.