VUKOSLAVČEVIĆ, B. PRETHODNO PITANJE U MEĐUNARODNOM PORODIČNOM PRAVU. Strani pravni život, v. 57, n. 1, p. 184-197, 31 jan. 2013.