ĐURIĆ, V. ДЕЈСТВО ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА О НЕУСТАВНОСТИ ЗАКОНА НА ПОЈЕДИНАЧНЕ АКТЕ УПРАВЕ У СР НЕМАЧКOJ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Strani pravni život, v. 57, n. 1, p. 115-133, 31 jan. 2013.