ŽIVKOVIĆ, V. ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛЕГИТИМИТЕТА МЕЂУНАРОДНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРАВА. Strani pravni život, v. 58, n. 3, p. 157-184, 30 set. 2014.