ĆIRIĆ, J. „MEKA MOĆ“ I GLOBALNO UPRAVLJANJE SVETOM. Strani pravni život, v. 58, n. 3, p. 89-107, 30 set. 2014.