ĐURKOVIĆ, M. ОД СВЕТСКЕ ВЛАДЕ КА ГЛОБАЛНОМ УПРАВЉАЊУ. Strani pravni život, v. 58, n. 3, p. 31-52, 30 set. 2014.