KNEŽEVIĆ BOJOVIĆ, A. UČEŠĆE CIVILNOG SEKTORA U PROCESU PRIDRUŽIVANJA EVROPSKOJ UNIJI I PRAKSA NACIONALNOG KONVENTA O EU. Strani pravni život, v. 59, n. 2, p. 131-144, 30 abr. 2015.