JAZIĆ, A.; BATRIĆEVIĆ, A. TERORIZAM – POLITIKOLOŠKI I PRAVNI ASPEKTI. Strani pravni život, v. 60, n. 1, p. 167-184, 31 jan. 2016.