Vukadinović Marković, J., & Popović, V. (2022). (NE)UGOVORNICE ARBITRAŽNOG SPORAZUMA KAO STRANKE ARBITRAŽNOG POSTUPKA: TEORIJA GRUPE KOMPANIJA. Strani Pravni život, 66(2), 187-204. https://doi.org/10.56461/SPZ_22201KJ