Ćorić, V., & Fernandez Jankov, F. (2021). AUTONOMIJA HONG KONGA NA OSNOVU PRINCIPA „JEDNA DRŽAVA, DVA SISTEMA“: PREISPITIVANJE KONCEPTA MEĐUNARODNOPRAVNE OBAVEZE. Strani Pravni život, 65(1), 79-89. https://doi.org/10.5937/spz65-30912