Matijević, M. (2021). ADEKVATNA ZASTUPLJENOST PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U JAVNOM SEKTORU: PRIRODA, SADRŽINA I OBIM OBAVEZA U KOMENTARIMA SAVETODAVNOG KOMITETA ZA OKVIRNU KONVENCIJU. Strani Pravni život, 64(4), 55-68. https://doi.org/10.5937/spz64-29799