Jovičić, K. (2017). POSEBNI SLUČAJEVI KADA SE UGOVOR MOŽE RASKINUTI PREMA BEČKOJ KONVENCIJI. Strani Pravni život, 61(1), 51-62. преузето од http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/79