Njegomir, V., & Petrović, Z. (2017). PREDUZETNIŠTVO U OSIGURANJU: ZNAČAJ I PRAVNI PRINCIPI DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA OSIGURAVAČA. Strani Pravni život, 61(1), 109-120. преузето од http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/75