Matijević, B. (2019). CROQUIS POJMA „UPOTREBA VOZILA“ U OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI – KROZ PRAKSU SUDA EVROPSKE UNIJE. Strani Pravni život, 63(3), 139-146. https://doi.org/10.5937/spz63-23545