Softić, E., & Čokić Džinić, M. (2019). NOTARIJAT U PRAVU PRIVREDNIH DRUŠTAVA BOSNE I HERCEGOVINE I NJEGOVA KOMPARACIJA SA NOTARIJATOM ZEMALJA GERMANSKOG PODRUČJA. Strani Pravni život, 63(3), 119-137. https://doi.org/10.5937/10.5937/spz63-23601