Čolović, V. (2019). KLAUZULA ODSTUPANJA U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU. Strani Pravni život, 63(3), 17-31. https://doi.org/10.5937/spz63-23504