Manojlović, D., & Jović, V. (2019). IZDAVANJE NAREDBE ZA PRETRES STANA NA OSNOVU OBAVEŠTENJA PRIBAVLJENOG IZ POLICIJSKOG IZVORA (komparativno istraživanje iz adverzijalnog i kontinentalnog pravnog sistema). Strani Pravni život, 62(4), Docent, Univerzitet Megatrend u Beogradu, Pravni fakultet. https://doi.org/10.5937/spz0-20471