Knežević Bojović, A., & Purić, O. (2019). OBUKA SUDIJA I PRAVO EU: POGLED NA UPOREDNOPRAVNU I PRAKSU SRBIJE. Strani Pravni život, 62(4), 73-93. https://doi.org/10.5937/spz0-20572