Radonjić, A. (2019). BIHEVIORALNI PRISTUP NEPOŠTENIM UGOVORNIM KALUZULAMA U POTROŠAČKOM PRAVU EU. Strani Pravni život, 62(4), 7-24. https://doi.org/10.5937/spz0-19828