Bećirović-Alić, M. (2019). PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U UPOREDNOM PRAVU. Strani Pravni život, 63(3), 83-105. https://doi.org/10.5937/spz63-20354