Misailović, J. (2018). NAKNADA ŠTETE KAO POSLEDICA NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU U PRAVU VELIKE BRITANIJE I REPUBLIKE SRBIJE. Strani Pravni život, 62(3), 197-211. https://doi.org/10.5937/spz1803197M