Đorđević, M. (2018). POMILOVANJE – UPOREDNOPRAVNI OSVRT. Strani Pravni život, 62(3), 163-180. https://doi.org/10.5937/spz1803163D