Matijević, M. (2016). O OSNOVNIM KARAKTERISTIKAMA TUŽBI ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED MASOVNOG UNIŠTAVANјA STAMBENE IMOVINE PO OKONČANјU ORUŽANIH SUKOBA NA KOSOVU I METOHIJI. Strani Pravni život, 60(4), 181-198. преузето од http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/57