Gasmi, G., & Protić, J. (2017). EVROPSKI SOCIJALNI MODEL I NEFORMALNI OBLICI ZAPOŠLJAVANJA. Strani Pravni život, 61(4), 41-60. преузето од http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/532