Lepotić, B. (2018). SAVETODAVNA MIŠLJENJA PREMA PROTOKOLU 16 UZ EVROPSKU KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I PRETHODNE ODLUKE SUDA PRAVDE EVROPSKE UNIJE. Strani Pravni život, 62(2), 141-153. преузето од http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/427