Knežević Bojović, A. (2015). UČEŠĆE CIVILNOG SEKTORA U PROCESU PRIDRUŽIVANJA EVROPSKOJ UNIJI I PRAKSA NACIONALNOG KONVENTA O EU. Strani Pravni život, 59(2), 131-144. преузето од http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/183